Rezerwacja online

Informacja o danych osobowych

 

Informacja o danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Gościa jest firma SMART LEVEL Sp. z o.o. z siedzibą w 10-546 Olsztyn, UL. Kajki 3/1, NIP            5681616442, KRS            0000458902, zwana dalej „Lokalem”.

2. Dane osobowe Gościa są przetwarzane na podstawie zawartej pomiędzy Gościem a Lokalem umowy o świadczenie usług gastronomiczno – rozrywkowych. Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług gastronomiczno – rozrywkowych lub innych podobnych usług, które na życzenie Gościa są świadczone przez Lokal. Ponadto, dane osobowe Gościa mogą być przetwarzane przez monitoring wizyjny wykorzystywany w Lokalu. Celem stosowania monitoringu wizyjnego jest ochrona Gościa oraz innych osób przebywających na terenie Lokalu lub w jego okolicy.

3. W przypadku podania przez Gościa danych osobowych dotyczących realizowanych świadczeń, Lokal może przetwarzać te dane osobowe dla celów poprawy jakości świadczonych przez Lokal usług lub zapewnienia komfortu Gościa bądź realizacji dodatkowych świadczeń na rzecz Gościa. Dotyczy to również przetwarzania danych wrażliwych. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest usprawiedliwiony interes Lokalu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Lokal dokonał oceny wpływu działań podejmowanych w tym celu na prywatności Gościa. Ocena ta doprowadziła Lokal do konkluzji, że przetwarzanie danych osobowych w ramach usprawiedliwionego interesu nie ingeruje zbytnio w prywatność Gościa, ponieważ taki sposób przetwarzania danych osobowych Gościa ma prowadzić do poprawy jakości świadczonych przez Lokal usług, co ma przynieść Gościowi korzyści w postaci lepszego zrozumienia potrzeb Gościa. Dlatego też interesy i prywatność Gościa nie zostaną naruszone.

4. Dane osobowe Gościa mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia badań satysfakcji Gościa w związku ze świadczonymi przez Lokal usługami. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest usprawiedliwiony interes Lokalu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Lokal dokonał oceny wpływu działań podejmowanych w tym celu na prywatności Gościa. Ocena ta doprowadziła Lokal do konkluzji, że przetwarzanie danych osobowych w ramach usprawiedliwionego interesu nie ingeruje zbytnio w prywatność Gościa, ponieważ taki sposób przetwarzania danych osobowych Gościa ma prowadzić do poprawy jakości świadczonych przez Lokal usług, co ma przynieść Gościowi korzyści w postaci lepszego zrozumienia potrzeb Gościa. Dlatego też interesy i prywatność Gościa nie zostaną naruszone.

5. Lokal informuje, że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, jak i ustawowym (przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz Gościa fakturą VAT). Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy z Lokalem, jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.

6. Lokal informuje, że każdy Gość ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji. Każdy Gość ma również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.

7. Lokal informuje, że dane osobowe Gościa będą przechowywane przez cały okres świadczenia usługi na rzecz Gościa, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych. Natomiast dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres 7 dni, chyba że z uwagi na szczególne okoliczności (np. wypadek) zapis z monitoringu będzie musiał być przechowywany dłużej, w tym przez czas ewentualnego postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy.

8. Lokal informuje, że dane osobowe Gościa mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
a.    Firmom księgowym współpracującym z Lokalem,
b.    Kancelariom prawnym współpracującym z Lokalem,
c.    Firmom ubezpieczeniowym współpracującym z Lokalem,
d.    Firmom informatycznym i firmom zapewniających wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT Lokalu,
e.    Firmom kurierskim i pocztowym,
f.    Biurom podróży.

9. Lokal informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych.

 

Formularz kontaktowy