Rezerwacja online

  REGULAMIN TURNIEJU FIFA 16

  Regulamin i zasady turnieju

  1.      Postanowienia ogólne

  a.       Poniższy Regulamin Turnieju (w skrócie „Regulamin”) dotyczy rozgrywek Turnieju FIFA 16 , który odbędzie się w dniu 18 marca 2016 roku w klubie X Arena, w Olsztynie przy ul. Iwaszkiewicza 22a.

  b.      Organizatorem turnieju jest X Arena Game Club.

  c.       Każdy z uczestników Turnieju zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz jego przestrzegania. Przystąpienie do rozgrywek równoważne jest akceptacji postanowień Regulaminu.

  d.      Udział w Turnieju jest otwarty dla osób, które ukończyły 16 lat. Warunkiem uczestnictwa jest opłacenie kwoty wpisowej, która wynosi 10 zł.

  Wpłaty należy dokonać gotówką w X Arena Game Club najpóźniej do 16 marca 2016r.

  Maksymalna ilość uczestników to 32 os., decyduje kolejność wpłat wpisowego.

  W przypadku zapisania się mniej niż 20 uczestników, turniej nie odbędzie się, a kwoty wpisowe zostaną zwrócone.

  e.       Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zgubione, zniszczone lub skradzione kontrolery i rzeczy osobiste uczestników i osób postronnych (kibiców).

  f.       Za złamanie Regulaminu grożą kary, które szczegółowo opisuje sekcja Regulaminu pt. „Działania zabronione i kary”.

  g.      Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.

   

  2.       System rozgrywek

  a.       W Turnieju udział biorą samodzielni gracze. Maksymalna ilość graczy to 32 osoby. Decyduje kolejność zapisów. Mecze rozgrywane są na konsolach X-Box 360.

  b.      Turniej rozgrywany jest systemem pucharowym. Obowiązuje system jednego meczu – przegrywający odpada.

  c.       W przypadku remisu obowiązuje klasyczna dogrywka, a jeśli ta nie przyniesie rozstrzygnięcia, to o awansie decydują rzuty karne.

  d.      Losowanie drabinki turnieju odbędzie się w dniu Turnieju.

  e.       Mecz przerwany z przyczyn leżących po stronie Organizatora będzie bezzwłocznie powtórzony od stanu 0:0 z pełnym limitem czasu.

   

  3.      Rozgrywka meczowa

  a.       Wszystkie mecze rozgrywane są przy pomocy gry FIFA 16 (wersja X-Box 360).

  b.      Rozgrywki rozgrywamy poprzez mecz towarzyski, drużynami klubowymi.

  c.       Zabronione jest używanie Drużyn Światowej XII i Klasycznej XII

  d.      Każdy uczestnik ma 60 sekund na dokonanie zmian w składach swoich zespołów.

  e.       Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyznaczenia godzin meczów, osoby nie stosujące się do nich mogą zostać usunięte z turnieju lub mecz może być zakończony wynikiem pozytywnym dla przeciwnika. Dopuszcza się maksymalnie 5 minut spóźnienia.

   

  4.      Ustawienia  gry

  a.       Ustawienia gry będą takie same na każdym stanowisku.

  ·   Długość połowy:  4 minut

  ·   Poziom trudności:  Legendarny

  ·   Szybkość gry: Normalna

  ·   Kontuzje: Wył.

  ·   Spalone: Wł.

  ·   Kartki: Wł.

  ·   Zagrania ręką: wył

  ·   Liczba zmian: 3

  ·   Sterowanie: Dowolne

  ·   Kamera: Telewizyjna

  b.      Zmiana ustawień gry przez graczy jest zabroniona

   

  5.      Działania zabronione i kary

  a.       Następujące działania będą uznawane za niesportową grę:

  ·   celowe wyłączenie konsoli lub telewizora

  ·   niesportowe zachowanie, niewłaściwe, nieprofesjonalne działania skierowane przeciwko innemu graczowi

  ·   włączanie pauzy w grze w trakcie posiadania piłki przez rywala

  ·   gra na czas poprzez zbyt długie podawanie w obronie na własnej połowie w celu utrzymania korzystnego wyniku

  ·   oczywiste pozwolenie przeciwnikowi wygrania meczu

  b.      W przypadku wykrycia naruszenia jednego z punktów uznawanego za niesportową grę przez jakiegokolwiek gracza, oskarżony gracz według uznania Organizatorów może otrzymać ostrzeżenie, przegrać przez walkower lub zostać zdyskwalifikowany z turnieju.

  c.       Podczas rozgrywek Turnieju Organizator może określić inne działania określające niesportową grę.

  d.      Celem Organizatorów jest zorganizowanie turnieju na sprawiedliwych i równych dla wszystkich zasadach. Mają na uwadze ułomność przepisów prawnych i ich częste niedostosowanie do realiów postanawia się, że ostateczną decyzję w każdej sprawie podejmuje Organizator. Działa on na zasadzie poczucia słuszności i sprawiedliwości. Regulamin jest jasnym wyznacznikiem co uczestnik Turnieju powinien, a czego nie powinien robić, jednak w spornych lub bardziej skomplikowanych przypadkach zdanie Organizatora jest najważniejsze.

  e.       Rzeczy zniszczone lub uszkodzone przez uczestnika turnieju pokrywa uczestnik, który zawinił.

   

  6.      Nagrody

  a.       Za zajęcie trzech pierwszych miejsc Organizator przewidział następujące nagrody:

  · I miejsce: jedna noc w Bajkowym Zakątku dla dwóch osób (nocleg + śniadanie + wejście na basen) oraz voucher o wartości 100 zł na atrakcje w X-Arenie.

  · II miejsce: Voucher o wartości 200 zł na atrakcje w X-Arenie.

  · III miejsce: Voucher o wartości 100 zł na atrakcje w X-Arenie.

   

  7.      Postanowienia końcowe

  a.       Administratorzy rozgrywek rezerwują sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. W takim przypadku odpowiednia informacja zostanie ogłoszona na turnieju.

  b.      W kwestiach niezawartych w Regulaminie należy stosować obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawo, w szczególności Kodeks Cywilny.

   Formularz kontaktowy